Sopskopor Ysta SS 130-185

Denna hydraulisk sopskopa SS 130-185 har möjlighet att sopa rent och samla upp i båda färdriktningarna. Detta gör att sopskopan får väldigt många egenskaper som behövs vid varierande situationer och är mycket enkel att använda.

Fästet till sopskopan är som standard fastbultat, men som tillval finns en flytlägeskonstruktion till fästet för mer följsam körning.
Sopskopan kan extrautrustas med med en hydraulisk borstvinkling 25°, vattensystem och sidoborste.

Beskrivning SS 130 SS 155 SS 185
Arbetsbredd (cm) 130 150 180
Total bredd (cm) 160 180 210
Höjd exkl. fästkrokar (cm) 80 80 80
Längd exkl. fästkrokar (cm) 180 180 180
Vikt exkl. fästkrokar (kg) 130 140 170
Borst Ø (mm) / Antal (st) 520/26 520/30 520/36
Antal oljemotorer / Oljebehov (l/min), vid 180 bar 1/25-40 1/25-40 1/25-40
Max kont. oljeflöde (l/min) / Oljetryck (bar) 60/180 60/180 60/180

Extrautrustning / Tillval

664000xx Multifaste inkl. flytlage t.ex. Trima, L20, L30, Euro, Weidermann, Kramer, Bobcat
66190022 Hydraulisk borstvinkling 25° (1 extra dubbelverkande uttag kravs)
SV-1  Hydraulisk sidoborste Ø 700 mm inkl reglerventil (nylon-alt stalborst)
66490003 3-punktsfaste utan flytlage
66190011 Vattensystem med tank (150l), pump och spidarramp (ange 12V eller 24V)

 

Utrustning:

  • Seriekopplad hydraulik
  • Hydraulisk höjning av sopvals med 2 stycken hydraulcylindrar
  • Friflödesventil
  • 2 solida stödhjul i stål (ej på SS 130)
  • Drivning med bärarens hydraulik
  • 650 mm – ZigZack borstlameller

 

Extrautrustning:

  • Anpassat redskapsfäste
  • Anpassat redskapsfäste med flytläge
  • Hydraulisk driven sidoborste inklusive regleringsventil (drivs av returtrycket från valsen)
  • Vattensystem med 150 liters tank, pump (12 eller 24 volt) och spridarramp

Beskrivning

Stödhjul
Den minsta modellen SS 130 har så pass liten bredd att där är inga stödhjul. De resterande storlekarna SS-155 och SS-185 har 2 stycken stödhjul i skopans bakkant. Stödhjulen är 100mm breda i massivt stål med lager på båda sidor och är monterat på en solid centrumaxel.

Drivs med lastmaskinens hydraulik
SS 130-185 drivs med lastmaskinens hydraulik. Denna sopskopa klarar av att driva och lyfta valsrotorn vid tömning med 1 dubbelverkande uttag. Detta är tack vare att vid ordinarie flöde så roterar sopvalsen och hålls nere. Vänder man flödet så stannar borsten, hela valsen höjs och blottar skopan som tiltas ner för tömning. Efter att ha tömt innehållet i skopan, vänder man tillbaka till ordinarie flöde, då sänker sig sopvalsen och börjar rotera igen och arbetet kan påbörjas.

Standardutrustade med friflödesventil
Sopskoporna är standardutrustade med en friflödesventil. Ventilen är viktig för denna tillåter att hydrauloljan cirkulerar genom motorn vid hastiga stopp eller ändrade flöden. Detta är bra, för då kan motor och vals fortsätta rotera något, eftersom hastiga stopp eller snabbt ändrat flöde kan skada motor och sopvals.

Vid montering av sidoborste seriekopplas hydrauliken, vilket medför att de drivs med samma uttag som driver sopvalsen. Dessa kopplas in på returledningen från hydraulmotorn som driver valsen och man justerar in rotationshastigheten med en mekanisk regleringsventil ute på sopvalsen.

ZigZack borstameller
SS 130-185 har borst med diameter på 650 mm. Alla sopvalsar har borstlameller av modellen ZigZack. Dessa är tillverkade i miljövänlig polypropylen, ger en kastande effekt av materialet så det kommer in i boxen och underlaget blir rent.